ECO

KATALOG SOBNIH VRATA U PDF FORMATU PDF

  • Sobna vrata najnovije kolekcije „ECO Line“ izrađena su sa najnovijom generacijom CLPL materijala.
  • Ova linija predstavlja naš odgovor na sve više prihvaćenu težnju u svetu korišćenja netoksičnih i bezbednih materijala u industriji sobnih vrata i nameštaja.
  • CLPL su materijali stvoreni namenski za industriju nameštaja, sobnih vrata i građevinsku industriju uopšte.
  • Ovi materijali su u potpunosti po sastavu bez formaldehida sa savršenim estetskim i kvalitativnim karakteristikama.
  • Odlikuju se bogatstvom teksture, drvenom reprodukcijom I bordurama.