STAKLENA VRATA

KATALOG SOBNIH VRATA U PDF FORMATU PDF

  • Enterierska vrata izrađena sa drvenim štokom i staklenim krilom.
  • Mogućnosti izrade staklenog krila na CNC mašinama su ne ograničena.