Bela Vrata

KATALOG SOBNIH VRATA U PDF FORMATU PDF

  • Sobna vrata “LINIJA BELIH VRATA“ mogu biti u varijanti trodelnog ili jednodelnog štoka.
  • Trodelni štok je ravni štelujući debljine 40mm sa ravnim pervajz lajsnama debljine 19mm i sirine 70mm.
  • Jednodelni štok može biti zaobljeni sa zaobljenim pervajz lajsnama ili ravni sa ravnim pervajz lajsnama i debljine je 40mm.
  • Pervajz lajsne su debljine 19mm i širine 70mm. Vratno krilo je ravno rezano, debljine 40mm, prilagođenog za prolazne brodske ili skrivene šarke.